Tag - Kinh doanh online bắt đầu từ đâu

4 lý do kinh doanh online nên nhập hàng sẵn

THỨ_1 : Nhìn vào đống hàng, động lực để post bài cả ngày không biết ngán THỨ_2 : Phải cố gắng lấy lại vốn mình bỏ ra. THỨ_3 : Có hàng sẵn mình dùng , mình cảm nhận được công dụng của sản phẩm , khách hàng nhìn vào đó mà...

Read more...