Serum tế bào gốc nhau thai cừu có trị mụn được không